اتاق کارآفرینی

دیباچهطرح اتاق کارآفرینی ویژه کودکان و نوجوانان است و رویکردی عملی و ورودی برای ترویج کار آفرینی برای این گروه سنی دارد این طرح با پیش فرض ضرورت كسب مهارت های لازم توسط نوجوانان برای ورود به بازار کسب و کار تدوین شده است، به عبارتی این گروه سنی را ترغيب مي كند كه با استفاده از مهارت هاي خود به

ايده هاي جديد دست يابند و راهكارهاي تبديل آن را به محصولي جهت عرضه به بازار كسب كنند.

در مورد اهميت برگزاري چنين طرح هايي درمیان نوجوانان بايد گفت كه ايجاد تفکر خلاق و توسعه قابليت­های مديريتی برای ساماندهی و نهادينه سازی ايده­های نو در جامعه کودکان و نوجوانان اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا آنان با کشف وشناخت توانايی­های خود در ورود به عرصه کارآفرينی ترغيب شوند و آينده خود را نه تنها در يک شغل که در کسب و کاری جديد مهيا سازند.

بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان با توجه به اهداف و ماموریت های خود که همان ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی است برای اولین بار در ایران چنین طرحی را در سطح مدارس ایران برگزار نموده است تا کنون این طرح در مدارس قائن، یزد و محمد شهر کرج برگزار شده است.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی