جمعه ۰۶ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۲
PDF
فرصت های کارآفرینی

دیباچهاز آنجایی که در کارآفرینی فقط داشتن یک  ایده مهم نیست بلکه شناسایی فرصت ها و استفاده حداکثری از این فرصت ها نیز یک پیش شرط در امر کارآفرینی است بنابراین بنیاد توسعه کارآفرینی با توجه به ماموریت ها و اهداف خود برآن است که با شناسایی و مطالعه فرصت های جدید کارآفرینی که زمینه را جهت ایجاد کارآفرینی به خصوص در میان جوانان  فراهم می نماید را شناسایی و شکوفا نماید و بسترهایش را به افراد مستعد و جوان معرفی نماید.

از جمله مسیرهایی که بنیاد سعی می نماید در این زمینه آن را طی کند می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • مزیت شناسی اقتصادی مناطق مختلف در سطح ملی
  • پیوند و همکاری با نهادهای مرتبط بخش عمومی تشکل های حرفه ای و نهادهای بین المللی

برگزاری نشست های تخصصی جهت شناسایی فرصت های کارآفرینی و پیوند افراد با تجربه با کسانی که میخواهند وارد مقوله کارآفرینی گردند.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی