بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

ماموریت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان چیست؟


ماموریت اصلی بنیاد توسعه فرهنگ کارآفرینی و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان زنان و جوانان و زمينه سازی برای کشف، پرورش و باروری استعدادهای خلاق کارآفرینانه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

بنیاد چه فعالیت هایی را دنبال می کند؟

بنیاد فعالیت هایی را دنبال می کند که:

نخست به ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سطح کشور کمک کند.

دوم به ساماندهی و تدوین ایده های کارآفرینان و فراهم ساختن خدمات پشتیبانی کننده در زمینه های علمی، آموزشی، مشاوره ای، تسهیلات مالی و... منجر شود.

سوم به توسعه ظرفیت مدیریت کارآفرینانه از طریق کمک به فراهم ساختن زمینه مناسبات حرفه ای میان کارآفرینان و جذب، هدایت و بهره مندی بهینه از منابع بخش خصوصی و ارتباط موثر با دولت و سایر نهادهای رسمی برای اصلاح محیط قانونی بازار کسب و کار منجر شود.

چهارم به ایجاد و تقویت تشکل های حرفه ای و موسسات خصوصی توسط زنان و جوانان کمک کند.

مخاطبین بنیاد چه کسانی هستند؟ آیا مردان و پیش کسوتان مخاطب بنیاد نیستند؟

مخاطبین اصلی بنیاد زنان و جوانان، خاصه آنان که علاقه مند به طی مسیر در فرآیند کارآفرینی و کسب کار هستند. البته توجه به جوانان به دلیل اهمیت جمعیت جوان کشور به عنوان سرمایه امروز و فردای کشور است و در این تعریف جوانان اعم از زن و مرد هستند. تاکید ویژه بر زنان به دلیل قرار گرفتن ایشان در متن موضوع –نه حاشیه- است که سبب ایفای نقش هرچه موثر تر ایشان در کارآفرینی می باشد. پیشکسوتان سرمایه هایی هستند که در تحقق اهداف بنیاد، الگو و راهنما خواهند بود.

بنیاد چگونه به سوی اهداف خود گام بر می دارد؟

بنیاد دو نقش اساسی برای خود تعریف کرده است. نخست ظرفیت سازی و دوم شبکه سازی که طیفی از نوکارآفرینان، نوجوانان، کارآفرینان و کارآفرینان اجتماعی را در خود جای می دهد.

بر این اساس و در راستای هدف اصلی خود یعنی ترویج و توسعه کارآفرینی مفهوم سازی، مدل سازی و نهادسازی به عنوان سه رکن اصلی در اهداف بنیاد منظور شده است. این اهداف در مسیر پنج بخش به سوی گام های اجرایی تحقق می یابد:

  • فرصت های کارآفرینی
  • نوکارآفرینی
  • اتاق کارآفرینی
  • کارآفرینان
  • کارآفرینان اجتماعی

فعالیت های بنیاد از طریق تعریف طرح های پژوهشی، ترویجی، آموزشی و مشاوره ای برنامه ریزی و مورد اجرا قرار می گیرد.

 

نظرات 

 
تشکرمحسن شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۲ ، ساعت ۱۱:۳۹
موفق باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی