چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۳
PDF
نشست های هم اندیشی

نشست های هم اندیشی با محوریت و موضوعیت کارآفرینی اجتماعی

از طرح های داخلی بنیاد

سال شروع از سال 1389 تا کنون

بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان به منظور بهره مندی كار آفرینان اجتماعی از تجارب یکدیگر و هم افزایی بین این نهادها و فعالین و هم چنین گسترش فرهنگ کارآفرینی اجتماعی برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی بین کارآفرینان اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است که تا کنون شش نشست تخصصی با حضور 14 سازمان مردم نهاد تشکیل شده است.سازمان هایی که در این نشست ها به عنوان سخنران حضور داشته اند عبارتند از جامعه یاوری فعال در زمینه مدرسه سازی، انجمن عصای سفید فعال در زمینه توان افزایی نابینایان، موسسه رعد فعال در زمینه توانمندسازی معلولین جسمی و حرکتی، موسسه استاد روزبه زنجان فعال در زمینه توانمندسازی و حمایت از زنان و کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست، جمیت تولد دوباره فعال در زمینه بازپروری معتادان ، انجمن حمایت از حقوق کودکان، جمعیت امام علی فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی، موسسه خانه خورشید فعال در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی زنان معتاد، بنیاد امید مهر فعال در زمینه  حمایت از دختران در وضعیت دشوار، موسسه مهر طه فعال در زمینه نگه داری از کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست ، بنیاد زینب کبری فعال در زمینه نگه داری از کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست،انجمن خیریه حضرت خدیجه فعال در حوزه توانمندسازی موسسات،انجمن کودکان دیریاب خورشید ،شورای کتاب کودک و استودیو بهرامی.

در این جلسات نمایندگان این موسسات در رابطه با موضوعاتی همچون تاریخچه تشکیل، معضلات، مشکلات و دستاوردها، مسیر های پیش رو، ساختار اداری و مدیریتی و منابع مالی موسسه نکاتی را طرح نمودند که می توان کل این بحث ها  را در چند محور اساسی  زیر خلاصه نمود :

ارکان  مدیریتی، فرآیند توسعه، نیروی داوطلب، مشکلات و معضلات پیش رو و منابع مالی .

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی