سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۴
PDF
طرح پژوهشی بررسی راههای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی داوطلب در سازمان های مردم نهاد (سمن)

طرح پژوهشی بررسی راههای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی داوطلب در سازمان های مردم نهاد (سمن)

سازمان­های مردم­نهاد همچون هر تشکیلات دیگر، در مورد سازمان­دهی منابع انسانی دارای چالش­ها و تعارض­های مختلفی هستند به طوری که ممکن است این نهادها را از اهداف تعریف شده خود دور کند. لذا از همین منظر مساله چگونگی حضور نیروهای داوطلب در سازمان­های مردم­نهاد قابل اهمیت است.

این پژوهش با رویکرد مطالعه موردی، درپی آن بود تا ضمن شناخت وضع موجود جذب و حضور و مدیریت سرمایه انسانی داوطلب در تعدادی از سازمان های مردم نهاد، به راهکارهایی برای توسعه روابط انسانی این نهادها و استفاده موثر از سرمایه انسانی داوطلب دست یابد.

اهداف

اهداف اصلی:

1-    شناخت چالشهای جذب و نگهداشت نیروهای داوطلب در سمن ها

2-    بررسی تدابیر و راهکارهای جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در سمن ها

اهداف فرعی:

کمک به توسعه روابط انسانی در سمن ها از طریق ترغیب شیوه های ارتقای انگیزه نیروهای داوطلب

جامعه مورد نظر

بررسي15 سمن به صورت موردی و با ویژگی های:

  • عمر حداقل 5 ساله
  • برخورداری از سازمان یافتگی (ارکان و سازمان کار مشخص)
  • برخورداری از مخاطبین اعم از بیرونی یا داخلی (عضو)
  • محدوده مکانی استان تهران

مراحل انجام کار

  1. 1. شناخت تصویر وضع موجود سمن های موردنظر

1-1-­ بررسی اجمالی مأموریت، اهداف و سوابق شکل گیری سمن ها

2-1- ارکان سازمانی

3-1- فعالیت های اصلی و آثار و نتایج آنها

4-1- سرمایه انسانی برحسب داوطلب و غیرداوطلب

  1. 2. بررسی مدل های تصمیم گیری در سمن های موردنظر

1-2-­ شناخت مدل های رایج تصمیم گیری

2-2- راههای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی

3-2- اختیارات و مسئولیت های سرمایه های انسانی داوطلب و غیر داوطلب

4-2- انواع تعامل و روش های ارتباطی مدیریت سمن ها با سرمایه های انسانی

  1. 3. آثار و عملکرد

1-3-­ بررسی دست آوردهای سمن ها و نقش سرمایه های انسانی داوطلب

2-3- بررسی میزان و دلایل رضایت مندی سرمایه های انسانی داوطلب

3-3- بررسی دلایل عدم رضایت مندی سرمایه های انسانی داوطلب موجود و سابق (افرادی که سمن مربوطه را ترک کرده اند)

  1. 4. بررسی فرصت ها و چالش های موجود سمن ها در جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی داوطلب

  1. 5. مطالعه اجمالی دو سمن خارجی به منظور استفاده احتمالی از تجارب آنها

  1. 6. راهکارها و پیشنهادهای توسعه ارتباطات انسانی در سمن ها

لازم به ذکر است که در این طرح علاوه بر مطالعه و مصاحبه با دست اندرکاران سمن های مورد مطالعه دو نشست هم اندیشی نیز با حضور نمایندگان سمن ها ،اساتید حوزه های مختلف همچون جامعه شناسی، روانشناسی، ارتباطات و مدیریت و رسانه برگزار شد.هم اکنون بنیاد در نظر دارد نتایج این پژوهش را به صورت کتاب و مقاله در اختیار علاقمندان قرار دهد.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی