شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۰
PDF
کتابخانه خانه "هنر، دانش، یاری (هدی)" افتتاح شد.

یک بار دیگر با همت و یاری همراهان بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان نوری دیگر در محله شیرآباد زاهدان درخشید. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با همراهی دوستان شورای کتاب کودک کتابخانه ای با 1000 جلد کتاب را در "خانه هدی" افتتاح کردند.

افتتاحیه کتابخانه توسط همراهان شورای کتاب کودک در سه بخش برنامه ریزی و اجرا شد. بخش اول معرفی کتاب ها و آموزش کدگذاری و کدخوانی کتاب ها برای همه بچه های مخاطب کتابخانه، مرحله دوم آموزش سه نفر از بچه های عضو خانه هدی جهت مدیریت کتابخانه از طریق آموزش کتابداری، نحوه ثبت نام و عضو گیری و نیز به امانت دادن کتابها و در نهایت مرحله سوم با حضور اعضای محترم شورای شهر زاهدان، کارشناسان محترم معاونت امور اجتماعی و روابط عمومی استانداری، جمعی از خیرین و همراهان بنیاد و نیز زنان و نوجوانان عضو خانه هدی، کتابخانه به طور رسمی افتتاح شد.

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی